Terim Bankası Oluşturma ve Yönetimi

Terim bankası oluşturarak tüm çeviri süreçlerinde daha yüksek kalitede sonuçlara ulaşmak ister misiniz?

Profesyonel bir tercüme bürosu tarafından oluşturulan terminoloji, sonraki çeviri projeleriniz için bir rehber niteliği taşır. Terminoloji yönetimi hakkında tüm sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz Teklif AlınBize Ulaşın
terimsel ifadeler

Terim bankası nedir?

Herhangi bir alana özel terimsel ifadelerin derlenmesi terim bankasının en basit tanımıdır. Bir çeviri projesinde bir ya da birden daha fazla tercüman eş zamanlı olarak çalışabilir. Aynı projenin devamı olarak gelecekte proje üzerinde çalışılmaya devam edilebilir. Bu gibi durumlarda her tercümanın bir ifade için farklı bir yorum yapması ya da karşılık üretmesi oldukça büyük bir karmaşaya yol açar. Tercüme bittikten sonra metinlerin edit aşamasında tutarlılığı arttırmak için daha fazla zaman ve emek harcanır. Tüm bunlar da genel olarak çevirinin kalitesini düşüren, maliyeti arttıran etmenlerdir.

Çeviride terminoloji yönetimi neden önemli?

Hangi alanda olursa olsun teknik tercümede terim ve terminoloji çevirinin kalitesini belirleyici en önemli unsurlardan biridir. Anlaşılması güç, yanlış terimlerle dolu bir teknik metin işlev açısından ihtiyaçlarınızı karşılamadığı gibi teknik süreçlerinizi aksatarak maddi – manevi kayıplara yol açabilir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için özellikle teknik çeviri metinlerinde önceden oluşturulan bir terminoloji üzerinden ilerlemek çok daha kısa sürede ve yüksek tutarlılıkta sonuç alınmasını sağlar.

terim ve terminoloji

Çeviri projelerinizde maliyeti %50’ye varan oranda düşüren makine çevirisinde ya da yüksek hacimli, çok dilli tercüme projelerinizde kaliteyi yükseltmek için terminoloji oluşturulması ve yönetiminde bize güvenebilirsiniz!

yüksek kalitede çeviri çözümleri

Terim bankası yönetiminde profesyonel seçim

TTO’da verimliliği arttırmak için kullandığımız son teknoloji çeviri programları ve çeviri bellekleri sayesinde daha kısa sürede daha yüksek kalitede çeviri çözümleri sunuyoruz. Bu bellekleri beslediğimiz terim bankası önceden hazır olduğunda kalitenin otomatik olarak yükseldiğini ve aynı projede çalışan tercümanların daha verimli çalıştığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra teknik çeviri maliyetlerini %50’ye varan oranda düşüren makine çevirisi çözümlerinde terminoloji oluşturma ve yönetimi en önemli adımlardan biridir.

 • Yüksek Hacimli Projelerde Yüksek
  Tutarlılık

 • Profesyonel Terminoloji
  Yönetimi

 • Güvenlik Altyapısı & Gizlilik
  Sözleşmeleri

 • Daha Düşük Maliyet, Daha Yüksek
  Kalite